La cura pel medi ambient sempre ha estat una prioritat per F2 Servid. Sent conscients de les dificultats amb les que ens trobem en algunes empreses del sector per garantir el mínim impacte ambiental, a F2 Servid hem apostat per un consum elèctric responsable i sostenible.

Tota l’energia que consumim a la nostra empresa arriba a través de la instal·lació de plaques fotovoltaiques, per una banda, i per una empresa comercialitzadora d’energia que ens garanteix que el 100% de l’energia que consumim és d’origen responsable i sostenible.

Sent així, el passat 24 de febrer vam rebre el certificat que garanteix que el consum elèctric de la nostra empresa es fabrica en centrals de producció elèctrica que no emeten CO2 ni residus nuclears per la seva producció. 

D’aquesta manera, aconseguim ser una empresa més autosuficient, verda i amb sensibilitat medioambiental.