BigPack
F2-Bigbag_UN
BIG BAGS

BigPack UN

Fem tota mena d’homologacions per a matèries perilloses, corrosives o contaminants, per això és important que cadascú vagi identificat amb la seva homologació per a la seguretat en el transport. Aquesta homologació ha d’anar marcada de manera visible a dues cares i en cas requerit, amb els pictogrames corresponents
Especificacions de l’ONU per a la identificació i l’etiquetatge dels Big Bags

Les bosses a granel certificades per l’ONU han de comunicar informació específica que permeti identificar el contingut dels Big Bags, d’on provenen, qui va fabricar el material dels Big Bags, l’autorització per a l’ús i la capacitat de pes, entre d’altres.

Això ajuda a garantir la seguretat de totes les persones que manipulin els Big Bags i el contingut tenint en compte el nivell de risc que implica el transport.

CODE
DESCRIPTION
a
The United Nation’s packaging logo
b
13
Flexible IBC for solids, filled or discharged by gravity
c
H2
Woven PP fabric, coated
d
Z
Approved for packing group III
e
05.18
Month and year of manufacture of the FIBC
f
USA
Country issuing the UN test certification
g
Code of certifying body
h
Identification of IBC as specified by competent authority
i
—-
Name of manufacturer and number of identification
j
3618
Stacking test load in kilograms (1.8 times the maximum permissible gross mass that may be stacked on top)
k
1005
Maximum weight of contents in kilograms

El Big Bag per a matèries perilloses, corrosives o contaminants

Assegureu-vos un transport segur amb els sacs homologats

Compliment de l’ADR

L’Acord europeu sobre el transport internacional de càrregues perilloses per via terrestre és un acord signat per diversos països d’Europa el 1957 per regular el transport de mercaderies perilloses per carretera.

Homologacions per a diferents classes de matèries

Sòlids inflamables, substàncies autoreactives i explosius insensibilitzats; substàncies susceptibles de combustió espontània; substàncies que desprenen gasos inflamables quan entren en contacte amb l’aigua; substàncies que s’oxiden; peròxids orgànics; substàncies tòxiques; substàncies corrosives; substàncies i articles perillosos diversos.

Codi UN
Laminat
Bossa
13H1
No
No
13H2
Si
No
13H3
No
Si
13H4
Si
Si
GRAU PERILLOSITAT
GRUP D’EMBALATGE
SÍMBOL UN
VOLUM MÀXIM
Alto
I
X
1,5 m3
Medio
II
Y
3,0 m3
Bajo
III
Z
3,0 m3

Models BigPack UN

Personalitzeu el vostre BigPack UN amb el format que s’adapti a les vostres necessitats

· Diferents opcions de càrrega i descàrrega
· Amb bossa interior o sense
· Disponible en model circular, U-Pannel, Q-Bag

· Diversos Teixits: plastificats, conductiu

· Personalitzable (impressions – Printing)